EN 61010 – De nieuwe standaard voor voedingen in industriële applicaties

Het einde van de legendarische EN 60950-1

De EN 60950-1 zal vanaf 20/12/2020 niet langer van toepassing zijn (Publicatieblad van de Europese Unie C 249 van 8 juli 2016). De voedingsfabrikanten moeten daarom actie ondernemen. Hoewel het Publicatieblad de EN 62368-1 als opvolger van de EN 60950-1 voorstelt, biedt de alternatieve toepasselijke standaard EN 61010-serie significante voordelen in de veiligheidsevaluatie van voedingen in de industriële sector.

Bij gebrek aan alternatieven is tot op heden de EN 60950-1 nog steeds van toepassing op industriële voedingen. Deze standaard houdt echter geen rekening met de eisen en installatiecondities van industriële omgevingen. Voedingen voor de industriële omgeving zijn meestal DIN-rail gemonteerde apparaten die in kasten of machines zijn geïnstalleerd. Er worden hogere eisen gesteld aan het gekwalificeerd personeel die deze apparaten dienen te installeren en bedienen dan bij traditionele EN 62368-1 applicaties.

Sinds kort is het ook mogelijk om voedingen voor industriële omgevingen volgens IEC 61010-1 en IEC 61010-2-201 te keuren. IEC 61010-1 geldt voor elektrische apparatuur voor meting, controle en laboratoriumgebruik. IEC 61010-2-201 dekt de bijzondere vereisten voor besturingsapparatuur. Deze standaarden richten zich voornamelijk op de noden van industriële apparaten. De internationaal geharmoniseerde standaarden kunnen gebruikt worden als norm voor de Conformiteitsverklaring van de Laagspanningsrichtlijn in de Europese Unie.

measuring_power_supply_new_standard_en61010

In vergelijking met de EN 62368-1 heeft de EN 61010-2-201 veel voordelen voor industriële apparaten:

  • EN 61010-2-201 kan ook gebruikt worden bij DC-UPS’en en andere industriële supplementaire apparaten die expliciet uitgesloten zijn van EN 62368-1
  • Als we ervan uitgaan dat bij een goedkeuringsproces volgens IEC 61010-1 en IEC 61010-2-201  met nationale afwijkingen van de ANSI/UL 6101011 rekening wordt gehouden, dan is het mogelijk om met behulp van de CB-Schema testrapporten een UL-markering aan te vragen. De ANSI/UL 61010-serie vervangt de verouderde UL 508 standaard voor industriële voedingen.
  • EN 61010-2-201 vereenvoudigt het goedkeuringsproces voor eindproducten met betrekking tot veiligheidsvereisten voor productnormen. Bijvoorbeeld, in de vierde editie van IEC 61131-2 (PLC standaard) zijn de veiligheidsvereisten verwijderd en verwijzen ze naar IEC 61010-2-201.

De algemene verklaring dat EN 62368-1 de opvolger is van EN 60950-1 is misleidend en suggereert dat alleen de opvolger-standaard moet worden toegepast. Door het volledige plaatje echter te begrijpen en daardoor de juiste standaard te kiezen, is het mogelijk om sneller en goedkoper de regelgeving na te leven.

Voor voedingen in een industriële omgeving is momenteel de EN/IEC/UL 61010 serie samen met de IEC 60950-1 de beste oplossing. IEC 60950-1 is vereist omdat dit nog steeds de standaard is voor veel regio’s buiten Europa en Noord-Amerika.

Had u graag één van onze ingenieurs gesproken betreffende dit onderwerp :