even geduld aub. toevoegen aan je winkelmandje je winkelwagen wordt bijgewerkt verfijnen van jouw resultaten
Support
+32 (0)3 354 51 80
Ma - Do: 8:30u - 17:00u
Vrij: 8:30u - 16:15u
 • Gratis levering in Benelux vanaf €150
 • Professionele ondersteuning met in-house engineers
 • Meer dan 30 jaar ervaring in de wereld van elektronische voedingen
Change language -

Privacy Policy

PRIVACY POLICY

Dit privacy beleid is bedoeld om u in te lichten omtrent de gegevens die we verzamelen van onze klanten, prospects en leveranciers, waarom we ze verzamelen, of ze worden gedeeld met derden, hoelang ze worden bewaard, over welke rechten u beschikt en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

Wie zijn we?

Elipse nv is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, met maatschappelijke zetel gevestigd te Wijtschotbaan 5, 2900 Schoten, met KBO nummer 044.0766.119

U kan ons contacteren via volgende coördinaten:

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Identificatiegegevens: bedrijfsnaam, naam, voornaam, emailadres, telefoonnummer, functie

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

We verwerken de hoger vermelde persoonsgegevens om reden van:

 1. Uitvoering contracten
 2. Klantbeheer
 3. Leveranciersbeheer
 4. Direct marketing

De rechtsgrond waarop bovenstaande verwerking geschiedt, is respectievelijk

 1. Contractuele noodzaak
 2. Contractuele noodzaak
 3. Contractuele noodzaak
 4. Toestemming

Indien wij uw persoonsgegevens verder zouden verwerken voor een ander doeleinde dan degene die hierboven vermeld worden, zullen wij u hiervan voorafgaand op de hoogte brengen.

Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?

Uw persoonsgegevens worden nooit zomaar verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen.

De enige wijzen waarop uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven kunnen worden zijn:

 • U geeft uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming daarvoor
 • Er is sprake van een wettelijke verplichting voor ons tot doorgifte van de persoonsgegevens in het kader van (het voorkomen van) fraude en misbruiken
 • Wij doen beroep op derden om een deel van de overeenkomst met u uit te kunnen voeren, in welk geval wij ervoor zorgen dat deze derden dit privacy beleid ook naleven

Concreet worden uw persoonsgegevens gedeeld of kunnen zij gedeeld worden met volgende derden om de daarnet aangegeven redenen: onze IT-partner, onze fabrikanten.

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonlijk gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bijgehouden.

Onafhankelijk van deze periode waarin wij uw persoonsgegevens bewaren, verwijderen wij eveneens uw persoonsgegevens indien u ons daar expliciet om verzoekt via hogerstaande contactgegevens.

Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten, die u kan uitoefenen door contact met ons op te nemen via hogerstaande contactgegevens.

 • Inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons verwerkt worden, desgevallend het laten verbeteren van onjuiste/onvolledige persoonsgegevens of het laten verwijderen van persoonsgegevens, alsook – in bepaalde gevallen – het laten beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens of het zich verzetten ertegen.
 • De overdracht van uw persoonsgegevens ofwel via het u verstrekken ervan in een leesbare vorm, dan wel de rechtstreekse verzending ervan door ons aan de door u aangeduide derde dienstverlener.
 • Het u verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
 • Het intrekken van een eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens.
 • Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid, indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw vraag of klacht door ons, via volgende gegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
commission@privacycommission.be

Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

U kan ons contacteren via hogerstaande contactgegevens.

De contactpersoon inzake vragen of klachten omtrent het verwerken van persoonsgegevens is Natalie Meyer, rechtstreeks te bereiken via n.meyer@elipse.eu en telefoon: 03-354 51 80.

terug naar homepagina