even geduld aub. toevoegen aan je winkelmandje je winkelwagen wordt bijgewerkt verfijnen van jouw resultaten
Support
+32 (0)3 354 51 80
Ma - Do: 8:30u - 17:00u
Vrij: 8:30u - 16:15u
  • Gratis levering in Benelux vanaf €150
  • Professionele ondersteuning met in-house engineers
  • Meer dan 30 jaar ervaring in de wereld van elektronische voedingen
Change language -

Retourneren & Inruilen

Onze producten kan u na aankoop niet retourneren of inruilen.

1. Bij klachten

1.1    Onmiddellijk na de levering, dient de klant de goederen te (laten) controleren en na te gaan of zij overeenstemmen met de bestelde goederen.  
1.2    Iedere klacht omtrent een zichtbaar gebrek of niet-conformiteit m.b.t. de ontvangen goederen dient (op straffe van verval van recht) ons binnen 8 dagen na levering per aangetekend schrijven te worden ter kennis gebracht (op gemotiveerde wijze), zelfs wanneer de klacht reeds schriftelijk werd vermeld op de afleveringsbon/afhalingsbon. Bij gebreke daaraan wordt de klant geacht de goederen integraal aanvaard te hebben, zonder enig voorbehoud. 
1.3    Iedere terugzending van goederen, zonder onze uitdrukkelijke toestemming, wordt door ons geweigerd.  Zulke toestemming geldt overigens niet als erkenning van aansprakelijkheid.
1.4    Het protest tegen een factuur dient per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum.
1.5     Indien de klant een verborgen gebrek zou inroepen, dan dient zulk gebrek per aangetekend schrijven en op gemotiveerd wijze ter kennis gebracht worden aan ELIPSE NV binnen een termijn van 8 dagen nadat dit ontdekt werd (of redelijkerwijze zou moeten ontdekt zijn) door de klant, op straffe van verval van recht.
1.6     Betwisting door de klant m.b.t. de levering en/of de geleverde goederen resulteert niet in een recht om zijn betalingsverplichting jegens ELIPSE NV op te schorten.

terug naar homepagina